Tool tạo full file samsung

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cách sử dụng:

Open để chọn .tar.md5 mà là trong zip firmware của bạn
Click vào nút Unpack để giải nén rom đầu tiên
Cuối cùng, nhấn nút Make và chờ cho xong
4 tập sẽ ra trong thư mục Samsung Firmware Make

mình đã test ok trên T399N full file tv

link: ...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]