lâu rồi k câu mic dong 4 chân qua 2 chân , ae nào có sơ đồ từ 4 chân độ qua mic 2 chân chia sẽ dùm e thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]