máy này lâu rồi nhưng tìm trên gôg thì chíp 6531 ae còn lưu file này cho xin thank ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]