Tình hình là em có cái máy 3gs của bà bác, cho mấy đứa cháu nghịch bị mật khẩu, em RT lại 6.1.6 thì báo lỗi 2009 và treo cáp đĩa. fix đủ kiểu không hết, bác nào qua bệnh này rồi chỉ dùm em cái. Thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]