như tiêu đề ae làm qua giúp mình với bị gẫy chân sim mình thay khay khác liệt cảm ứng luôn loại này ko có sơ đồ nên hơi khó


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]