Hiện nay nhiều máy 3GS, 4 còn âm thanh nhưng bị mất thanh âm lượng. Khi chơi game hay nghe nhạc ko có tiếng. Nghe gọi, chuông thì bình thường. Lỗi ko phải do phần cứng mà là do file hệ thống bị lỗi!
Yêu cầu: Máy đã JB
Chép file này: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (pass: inbox + cho điểm) Thanks
Vào đường dẫn: /System/Library/PrivateFrameworks/IAP.framework/Support
Reboot máy lại! Done!
Share cho anh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]