như tiêu đề cần ae giúp đỡ . máy tiền sử rớt đất mình đã nạp fw ok nhưng khởi động lên vẫn vậy , cách ly nút nguồn vẫn không tiến triển gì ! nay nhờ ace nào cuối nam còn đang cày xin giúp đỡ .

- - - Updated - - -

em quên chưa viết đời máy lumia 730 rm-1040


Bài viết sai Box . Đã move
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]