Như tiêu đề em chạy rom gốc nhầm FILe F160K sang bản gốc của L nên brick. Có a nào có giải pháp bằng tool thì share em với ạ. Em chả có box gì luôn ạ
Như tiêu đề em chạy rom gốc nhầm FILe F160K sang bản gốc của L nên brick. Có a nào có giải pháp bằng tool thì share em với ạ. Em chả có box gì luôn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]