Demo Rom Galaxy S3 E210L Fix Full
Hạn chế:SMS >160KT chia 2 tin.
Còn lại rất hài lòng.

Ảnh demo:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]