Mình gặp mấy con rồi thỉnh thoảng lại mất nguồn để lâu lâu lại lên nguồn không biết là như thế nào nữa ai gặp qua bệnh này rồi chỉ giùm mình với nhé mình xin cám ơn mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]