minh nhan máy mất loa trong .không biết khach dùng kiểu gì mà cháy hết dường loa tụ trở và ic 6 chân cháy den thui .mất hết chân main .ae ai co sơ dồ câu cho mình xin với ạ .loay hoay ngày nay mà không ok .ăn tết mất ngon.ae giúp với ạ thanks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]