Máy bị khóa màn mật khẩu màn hình giờ đòi nhập tài khoản mọi người hướng dẫn giúp mình reset như thế nào với nhé mình xin chân thành cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]