e khui u1_rf thì đứt chân 36 là chân host_wake_bt.
cho e hỏi là chân này đứt có bị no wifi ko ạ, chân này vào đâu ạ.
e thay nhìu ic wifi rồi mà vẫn not ok, áp đầy đủ ạ
xin giúp e vs

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]