Nhận mở passcode cho 8.0 8.0.x và 8.1 (4 số)
Hỗ trợ iphone 5,5s,6,6plus
Tỷ lệnh thành công cao nhất

Yêu cầu:
1. check ver từ server tính phí ra: 8.0 8.0.x 8.1 (ver khác chưa support)
2. Yêu cầu máy chưa báo phút (kiểm tra đơn giản nhất là tháo pin cho vô lại, nếu máy trước đó bị báo phút sẽ vô hiệu hóa, máy chưa báo phút sẽ báo tìm kiếm vẫn cho nhập passcode)
3.Thời gian 1-7 ngày

iOS 7.1.2 trở xuống (4 số) đồng giá: 300k (1-2 ngày)
iOS 8.x Giá: 0925676767


+ Phân...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]