Nhận 1 lúc 2 e, 1 e unlock , 1 e unlock rồi đang xài but imei, bb tự nhiên unkonw. Cắm box chọn dm+modem+adb là máy tính nhận unkonw, còn adb + mtp thì octupus dò ko dc, nói chung dùng z3 với octupus, ko biết cách repair, backup imei e này bỏ qua e kia, ok, but quái chỗ sao khi backup imei chưa unlock thì e repair imei lại báo chưa unlock luôn, căm box unlock ok, gọi hồn e nó phát nữa là ful tv.
Nợ anh e cái hình ảnh, khách dí quá, ko chụp hình kịp anh em nào cần file backup imei e nó, pm e,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]