Việt hóa cho thằng e, lúc đầu làm ko biêt tại sao full langue nhưng phần call setting với contact vẫn là tiếng anh, cứ chép file setting , phone là nó báo lỗi. Ngồi lò mò 1 hồi, mới phát hiện e nó mấy app quan trọng nó để trong preload, không nằm trong system. Trong system chỉ là shorcut . Kết cuộc cũng xong. Còn gà mới tập tành android nên có j đừng chém e tội nghiệp.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]