con này chắc là kèo cuối năm 2014 , làm xong buổi chiều là nghĩ tết ák .
Chúc toàn thể a/e vngsm một năm tràn đầy niềm vui sức khỏe luôn dồi dào hạnh phúc quanh năm làm ăn phát tài .................................................. ...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Happy New Year 2015

Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Model Name: SM-N900A
S/W Version: N900AUCUDNL1
Phone SN: 0000000000
IMEI: NG
Repair New IMEI: 358021058396999
MCK:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]