anh em cho em hỏi . fw s5782 up qua cho s5780 duoc k ạ..
tại em thay cảm ứng. up rom lại thỳ phím black bình thường, nhưng cập nhật lên thì liệt phím black. tại em thấy trên miếng cảm ứng ghi s5782.. nên hỏi thữ. ai pit giúp e zs ạ. khách đòi phãi cập nhật lên mới nhất mới chịu(:|(:|(:|(:|


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]