Chia sẻ với anh em Vietnamgsm bản Rom Việt hóa trên nền gốc mới nhất cho Sky A840S

+) Được xây dựng trên nền rom gốc JellyBean 4.1.2 mới nhất cho tính ổn định cao nhất không cá nhân hóa
+) Việt hóa trên nền gốc mới nhất (224) 99%
+) Xóa app Hàn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]