em nhận máy rơi nước sấy máy dùng ok rồi giờ sạc ko lên phần trăm pin, bác bác chỉ giáo giúp em ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]