úp phụ smod phi thành 1 tay.file full dùng để cứu máy treo logo thì tuyệt vời :))

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

model :SM-G9092

version : 4.3


file load :
68747470733A2F2F7777772E6673686172652E766E2F66696C 652F49314341354B355237425350

pass :
56696574666F6E65732E766E

để tránh user nên file để ở dạng mã hóa.ace nào ko rà được thì ibox mình hướng dẫn.

chúc ace toàn thể 4r năm mới mọi sự như ý,làm ăn phát tài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]