Năm mới chúc anh em kỹ thuật phone 1 năm mới nhiều sức khỏe gặt hái được nhiều thành công trong năm 2015 . thấy file này hiếm tải về úp thử ok chia sẻ lại với anh em done 100% .
p/s : anh em nào chạy xong mà vẫn treo logo thì hard reset lại là được : volum + - home + nguồn lên logo thả ra là ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]