Em có 1 em 8800 như hình mà em chưa gặp 8800 bao giờ nên bỡ ngỡ quá, mong ace chỉ giúp cách phân biệt:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Em đã:
1. kiểm tra các mã *#0000# ; *#92702689* ok
2. kết nối Nokia suite ok, dùng Nokia suite "cài đặt lại phần mềm" ok
3. Dùng My Nokia Tool chuyên để đọc mã bảo vệ máy BB5 cũng ok. Em dùng mã đó reset lại cài đặt gốc ok. Tool này thường khó kết nối vậy mà nó chạy mượt

Nhưng mang ra chỗ ông thầy dạy nghề ổng xem một lúc thì nói "nghi nghi" và cuối cùng thì phán "hàng fake"


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]