như tiêu đề ae làm qua xin giúp..mình nhận máy cắm tai nghe vào không báo gì đã vệ sinh rồi nhưng không được mình không có sơ đồ con này ae có sơ đồ hay làm qua rồi xin giúp...cảm ơn ae nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]