nokia 1280 máy vẫn bình thường bị lỗi màn hình mình thay màn xong thì không nhận sim mong anh em giúp đỡ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]