Mọi người giúp mình với máy hiện cấu hình tai nghe tắt nguồn đi bật lại thì hết nhưng cắm tai nghe rút ra lại bị dính tai nghe mình đã thay thử cái chân tai nghe khác mà vẫn không hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]