Tình hình máy không nhận sim mình đã thử sim khác, up room gốc, vệ sinh khay sim vẫn không đc, mình ở quê chủ yếu làm máy cỏ chưa gặp em này mong anh em giúp đỡ thank !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]