Rom này thì các anh lớn đã Free rất nhiều nhưng đây là thành quả của em mới tập tành Việt Hóa Android free cho anh em nào chưa có lôi về múc
Rom được Việt Hóa Trên Nền Rom stock đảm bảo tính ổn định cao còn một số thứ fix thêm cho ROM được đẹp
Nay đã Dump Zip thành công,thành ROM Full anh em kéo về cho vào thẻ SDcard làm các thao tác cần thiết là ok
Hình ảnh em nó đây...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]