máy rơi nước giờ đứt mạch âm của dãy phím 3 6 9. mọi người ai có sơ đồ hay giải pháp nào chia sẻ giúp em. tks mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]