bấm nguồn + volum down.(hoặc là bấm nguồn rung cái rồi bấm volum down,,,,
thế là :))tiến hành theo các bước tiếp theo......................lụm lúa.=D>


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]