như tiêu đề, mình ko bít làm thế nào. thay thử con 6 chân và con r200 mà ko hết. ae ai làm rồi giúp với...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]