E nhận con 110i cắm sạc báo sạc được tý thì tự khởi động lại liên tục.bác nào làm r giúp e với.e cảm ơn nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]