Thấy nhiều anh em cần rom này,mà hiện tại chỉ có rom backup & apk.
Hôm nay free rom zip SU760.Anh em nào có rồi thì bỏ qua.còn anh em nào chưa có thì lấy về để giành.
link tải sống trong 10 ngày (ko tảu nhanh gắng chịu nhé )
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]