Nhận khách cây 3 cây Samsung unlock nạp tiếng Việt : 2 T959v và 1 S5360
Mình mất nhắm mắt mở unlock xong 3 cây, lại đi nạp tiếng việt cây T959v xong rồi đến S7560, quên mất không chỉnh file lại, flash luôn em T959v bằng file stock kèm Pit của s5360 cho T959v. Giờ em nó không lên nguồn, mất boot và không vào được download mode, kẹp nguồn chỉ nhích rồi đứng im.
Trong tay mình chỉ có Z3 và Nspro, không có Easy Jtag, mong anh em ai ở khu vực Bình Thuận có Jtag giúp mình, cho mình địa chỉ để mình...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]