Muốn về rom stock của chiếc máy điện thoại thân yêu nhưng cày mãi trên internet mà không thấy. Bác nào có thì cho mình xin với! Many thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]