Em nhận 1 cây nokia N101 mới cấp nguồn vào thì cả đèn màn hình và bàn phím đều sáng( mở nguồn sài bình thường). Em đã kiểm tra và phát hiện đường tín hiệu đèn từ CPU lên luôn có 1.8v không ngắt . Anh em có cách nào câu kéo hay tạo lệnh mở đèn giả xin chỉ giúp, chân thành cảm ơn.
( đã thay thử mấy em xung quanh cụm đèn). Nếu có schematic càng tốt...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]