đầu năm gặp con này chưa bao giờ thấy không biết bị gì máy còn board rất đẹp, đã thay cụm sạc, dùng nhíp , nhấn nút home là trắng màn tắt nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]