Bác nào có Rom 4.1.2 tiếng việt chuẩn cho em xin với.
thank các bác nhiều.
em gặp cây đang o rom 4.0.4 gọi 17s là tự tắt.
đã wire rồi.giờ gọi tần 5s là mất loa trong cả loa ngoài.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]