Anh Em có file Q-mobile QQ108 MT6260 cho em xin với! Máy này của viettel model này là 2 chữ QQ chứ không phải 1 chữ Q nha các anh MT6260 flash 3mb. Anh em nào có cho mình xin với thanks anh em nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]