E có con 110i kẹp nguồn không có dao động.thỉnh thoảng bật vẫn lên.lúc lên luc không,k hiểu bệnh j cả.bác nào gặp chưa ạ






Chú ý:
- Bài post sai box
- Tên máy không đúng
Topic close yêu cầu post lại.



[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]