Tình hình em có em lumia 520 ở chế độ máy bay thì không sao.Cứ tắt chế độ máy bay đi thì nó lại cứ nhấp nháy bật tắt chế độ máy bay đó.ACE giúp đỡ em với!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]