em có 1 con Sc-01d tab lte 10.1 docomo không có tiếng việt ai có cho em xin em chân thành cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]