Hiện tại em đang nhận cây x2-00, lúc đầu không nhận thẻ nhớ, sau khi thay ic thẻ nhớ thì đòi định dạng, em câu tắt ic thẻ nhớ mà vẫn không được. Mong các bác giúp đỡ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]