LG G2 Docomo (L01F) Unlock code + Tiếng Việt ok
Flash Tool flash về ROM gốc ban đầu LGL-01F - LG G2 Nhật bản
- Download file tot / Giải nén ra sẽ được một file .tot

- Download .dll
/ Giải nén sẽ được 1 file .dll

- Download Flashtool V1.5 và Crack Flashtool...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]