Như tiêu đề ae nào có room TV samsung N7102 cho mình xin với , máy 2 sim hàng này bên china đem về . Edit 1 hồi lổi tum lum . Thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]