như tiêu đề có người quen hoi bán cây 5s,em lên iunlock check thì thấy báo thiết bị đã được thay thế=có
vậy là máy này thuộc loại nào vậy các bác
mong đc giúp đỡ có nên xúc em này không


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]