[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
con này nói về cấu hình và hiệu năng thì mình nói là Quá tuyệt, sản phẩm để đời của Huawei và bán chạy nhất trong các dòng sản phẩm máy tính bảng huawei,rất tiếc là ko root đc trên 4.3 stock china phải flash sang stock Russia rồi dùng tr root.apk hoac iroot, hoặc kingoroot đều ok
Link download Stock Russia ver 4.3
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]