nokia 225 treo logo dòng này em chưa chạy bao giờ nên nhờ ae giúp không biết chạy tool nào ak. thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]