như tiêu đề e setup driver thì hiện ra 2 dòng SPRD AnDroid Com enumerator1 vs enumerator2 mong a e giúp đỡ ... máy e xài win 7 64 bit

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]