NĂM MỚI CÓ KÈO KHOE VỚI ANH EM [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Năm mới chúc anh em ngày ngày đông ngẹt kèo hehe

Tình trang:
Máy khách làm j ko biết mang tới treo logo reboot lên LG xong nhận qualcomm
Vô download mod treo download mod nhỏ rồi nhận qualcomm
Giải pháp unbrick ko xử được.
Báo giá khách không chịu làm đòi lại máy.
Đi lòng vòng đâu mấy ngày làm không được quay lại, định báo giá gấp đôi cho đỡ gét mà mới đầu năm nên ngại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Múc các loại tool giải pháp unbrick truyền thống của 8974 not done.
Bí quá...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]